Archive

Archive for October, 2016

Tips for making a new password and how passwords work

October 22nd, 2016 No comments

From what I have seen, many people use weak passwords. But it’s actually easy to make them strong. Let’s see. Read more…

Categories: Uncategorized Tags:

Setting up IPv6 using a DHCP client

October 21st, 2016 4 comments

Our ISP (internet service provider) finally started offering IPv6. On the server, I received static configuration. Here, they are using DHCP6 with prefix delegation and it isn’t as straightforward as one would expect.

Read more…

Categories: Linux, Server stuff Tags:

[cz] Úvod do SQL

October 15th, 2016 No comments

SQL je nejběžnější jazyk používaný pro práci s RDBMs (relační databázové systémy). Protože je užitečné umět pracovat s databází, septal jsem stručný přehled operací, které se pomocí SQL dají dělat na jednoduchých konkrétních příkladech, s odkazy na další zdroje.

Read more…

Categories: Uncategorized Tags:
deadly laser